Právní informace

Níže používaný výraz “Volvo Cars” může podle kontextu znamenat společnost Volvo Car Corporation, jeden či více subjektů ve skupině Volvo Car nebo celou skupinu Volvo Car.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Žádné záruky apod.

Přestože byla k zajištění přesnosti informací na tomto webovém serveru (“webu”) vynaložena veškerá přiměřená péče, jsou tyto informace poskytovány v podobě “tak, jak jsou”. Společnost Volvo Cars nebude v žádném případě odpovědná žádné straně za žádné přímé, nepřímé, následné ani jiné škody vzniklé v souvislosti s užíváním tohoto webu ani jakýchkoli dalších odkazovaných webových serverů, zejména za jakýkoli ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti, ztrátu programů, ztrátu dat ani jiné škody, a to ani v případě, že byla společnost Volvo Cars na možnost takových škod výslovně upozorněna.

Společnost Volvo Cars tímto odmítá veškeré záruky a přísliby ve vztahu k tomuto webu, jakož i k dalším webovým serverům, na něž můžete prostřednictvím tohoto webu přejít. Odkazy na takové webové servery jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a nevyplývá z nich, že by společnost Volvo Cars odkazované webové servery doporučovala nebo přebírala jakoukoli odpovědnost za jejich obsah či použití. Kromě toho je na vaší zodpovědnosti, abyste postupovali s přiměřenou opatrností a zajistili ochranu zařízení, z nějž k tomuto webu přistupujete, (a s ním souvisejícího softwaru) před viry, červy, trojskými koňmi a jinými podobnými prvky destruktivní povahy.

Veškeré záruky a přísliby uvedené na tomto webu a vztahující se k produktům a službám Volvo Cars, které zakoupíte nebo použijete, budou předmětem smluvních podmínek dohodnutých ve smlouvě o těchto produktech či službách.

Informace na tomto webu mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace uvedené na tomto webu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Dále vezměte na vědomí, že si společnost Volvo Cars vyhrazuje právo své produkty a služby kdykoli změnit, což se týká i jejich ceny.

Informace na tomto webu mohou obsahovat zmínky o produktech a službách Volvo Cars, které nejsou ve vaší zemi ohlášené nebo dostupné. Z takových zmínek nevyplývá, že by společnost Volvo Cars měla v úmyslu tyto produkty či služby ve vaší zemi ohlásit nebo zpřístupnit. Pamatujte rovněž na to, že některé produkty a služby mohou být dostupné jen za příplatek, a že některé informace na tomto webu nemusí být správné vzhledem ke změnám produktů, k nimž došlo po zprovoznění nebo poslední aktualizaci tohoto webu. Kompletní informace o dostupných produktech a službách vám poskytne nejbližší prodejce společnosti Volvo Cars.

Specifický software dostupný na tomto webu

Veškerý software dostupný ke stažení z tohoto webu (“software”) je autorskoprávně chráněným dílem společnosti Volvo Cars a/nebo jejích poskytovatelů licencí.

Použití softwaru se řídí podmínkami licenčního ujednání s koncovým uživatelem, které software doprovází nebo je jeho součástí (“licenční ujednání”), jestliže takové licenční ujednání existuje. Nevyplývá-li z licenčního ujednání jinak, je software zpřístupněn ke stažení výhradně pro potřeby koncových uživatelů. Dále platí, že nevyplývá-li z licenčního ujednání jinak, smí být software využíván výhradně k účelu, pro nějž je zpřístupněn. Jakékoli reprodukování a další distribuce softwaru v rozporu s podmínkami licenčního ujednání jsou výslovně zakázány a mohou vést k občanskoprávním i trestněprávním sankcím.

Pokud je na software poskytována jakákoli záruka, pak pouze v souladu s podmínkami licenčního ujednání. S výjimkami, které mohou být případně uděleny v licenčním ujednání, společnost Volvo Cars tímto odmítá poskytnout v souvislosti se softwarem jakékoli záruky, včetně veškerých odvozených záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, vlastnických práv a neporušení práv.

Nahoru